Jeroen Rabaey: “Zero Friction laat ons toe om flexibel in te spelen op de reële processen van de afrekening van collectieve energie. Het platform houdt rekening met verhuizingen, leegstanden en inzichten in kosten en verbruiken die je met eigen oplossingen niet krijgt.”

Noven is zowel actief in de gebouwenmarkt als ook de exploitant voor het warmtenet Suikerpark. De focus ligt op het verduurzamen van de woningbouw en het installeren van WKK-installaties. Zij bieden ofwel duurzame productie aan ofwel ook energy-as-a-service. Voor dat laatste maken zij gebruik van het Zero Friction platform die hun ondersteunt in de automatische verwerking van factureren en betalingen over de ganse keten.

Menu
Top GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner