IVBO is het Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor Vuilverwijdering en -verwerking in Brugge en Ommeland.  IVBO beschikt over één van de eerste en grootste warmtenetten van Vlaanderen. Bij de bouw van de verbrandingsovens kozen de toenmalige bestuursorganen voor een centrale met energierecuperatie. Momenteel gaat 65% van de restwarmte naar het AZ Sint-Jan, maar ook het OCMW, de gevangenis, enkele bedrijven, appartementen en recent ook de volledige woonwijk “Duivenkeet” zijn aangesloten op het warmtenet. Bovendien komt IVBO met een Vlaamse primeur: het legt een prijsplafond voor het eigen warmtenet vast. Zo wil het consumenten hernieuwbare, maar ook betaalbare verwarming aanbieden.

In het begin verwerkte IVBO de facturatie van hun warmte manueel via Excel, aangezien het een beperkt aantal afnemers bediende. Ann Vandenbroucke -Directeur Verkoop en Services bij IVBO- getuigt:

“We hadden al een tijdje contact met Zero Friction, maar gezien het kleine aantal aansluitingen was dit toen niet interessant voor ons. Door de sterke groei de laatste jaren, werd het manueel verwerken te tijdrovend en de kans op manuele fouten te groot. Bij verder onderzoek bleek het Zero Frictionplatform voor ons de gepaste oplossing om nieuwe klanten te contracteren, voorschotfacturen uit te sturen en eindafrekeningen te verzorgen. In een tweede fase richten we het Zero Friction klantenportaal in om afnemers te voorzien van online inzichten in hun contracten, verbruiken en kosten.”

Wij zijn alvast blij om IVBO als klant te verwelkomen!

Menu
Top GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner