Wij zijn ISO 27001 gecertificeerd

Uiterlijk in 2050 moeten we onze CO2-uitstoot drastisch verlagen om de klimaatdoelstellingen te halen. Het verduurzamen van warmte is een van de grote uitdagingen in de energietransitie. Het DNA van Zero Friction is om de manier te veranderen waarop collectieve warmtebedrijven met hun klanten omgaan. De zakelijke focus en functionaliteit om de processen van energiemeter tot cash te dekken is van vitaal belang. Dat geldt ook voor informatiebeveiliging in een wereld met steeds meer digitale kwetsbaarheden… Daarom kondigen we met trots aan dat we nu ISO 27001 gecertificeerd zijn.

ISO 27001 is een internationale norm voor informatiebeveiliging die organisaties helpt om hun informatie te beschermen tegen bedreigingen. De norm stelt eisen aan een informatiebeveiligingsmanagementsysteem (ISMS), een systematische aanpak om risico’s te identificeren, te beheersen en te verminderen. Een ISMS omvat beleid, procedures, maatregelen, technologie en personeelstraining om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie te waarborgen. ISO 27001 is ontwikkeld door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) en de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) en wordt regelmatig herzien en bijgewerkt. Een ISO 27001-certificaat toont aan dat een organisatie voldoet aan de norm en een hoog niveau van informatiebeveiliging heeft. Dit kan voordelen opleveren zoals meer vertrouwen, minder incidenten en betere naleving van wet- en regelgeving.

Menu
Top GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner