Voor gebouwbeheerders

  • Integratie met sectorspecifieke bedrijfssoftware
  • Koppeling met meetdatasystemen naar keuze
  • Zero Friction neemt jouw energiefacturatie uit handen en minimaliseert de administratieve last
  • Flexibele configuratie per gebouw of wijk
  • Duidelijk overzicht van energiestromen, verbruiken en kosten per gebouw of wijk
  • Automatische afrekening op basis van tarieven of kostenverdeling
  • Onmiddellijke afrekening bij verhuizing indien gewenst
  • Vroegtijdige detectie van storingen
  • Voldoet aan de wettelijke verplichting om kosten en verbruiken inzichtelijk te maken voor bewoners via het klantenportaal
  • 100% conform de wetgeving

Onze projecten

“Zero Friction biedt een dienstverlening die zeer goed aansluit bij onze noden, maar ook de prijszetting was doorslaggevend om met Zero Friction aan boord te gaan.”

Johan Max, teamverantwoordelijke projecten bij Nieuw Dak

Nieuw Dak is de sociale huisvestingsmaatschappij in Genk. Zij doen beroep op de totale dienstverlening van Zero Friction voor de afrekening van de collectieve installaties.

Lees meer...

Daarnaast hebben zij ook een warmtenet ‘Kolderbos’ dat warmte verdeeld over verschillende gebouwen. Hiervoor staat Zero Friction, naast facturatie, ook in voor de correcte prijszetting richting de bewoners. Bovendien adviseren wij Nieuw Dak op het gebied van verslimmen van de meetdatacommunicatie. Dit alles is volledig en automatisch geïntegreerd in hun bestaande bedrijfsvoering en het Ordiges platform.

Minder...

“De klik met Zero Friction was er meteen, ik geloof in wat ze doen en kijk ernaar uit om alle projecten en het vierdegeneratie warmtenet binnen Cordium aan het facturatieplatform te koppelen.”

William Nelissen, Werfleider en Hoofd van de technische dienst bij Cordium

Cordium is een sociale huisvestingsmaatschappij actief in Hasselt. Voor de afrekening van de gebouwen met een collectieve en vaak al duurzame stookplaats zal Zero Friction de afrekening verzorgen.

Lees meer...

Daarnaast zorgt Zero Friction ook voor de integratie in hun bestaande bedrijfsvoering. Het is duidelijk dat Cordium continu in ontwikkeling is. Een tijdje geleden kozen ze ervoor om zich te laten begeleiden door software om de processen rond kostenverdeling en facturatie te vergemakkelijken. Bovendien participeerde Cordium in 2014  in een Europees project waarbij ze voor 68 woningen een vierdegeneratie warmtenet uitrolden. Na afloop van het project, beheren ze het warmtenet nog steeds met veel trots. Ze hopen in de toekomst ook de aansluitingen op het warmtenet aan het Zero Friction platform te koppelen.

Minder...

“Zelf de kostenverdeling en maandelijkse afrekening van de collectieve systemen organiseren, zou te omslachtig en tijdrovend zijn. Het was dus vanzelfsprekend om een derde partij in te schakelen met expertise in het vak.”

Dirk Gilliaertvoorzitter van OCMW Middelkerke

Voor een welzijnsgebouw met 60 appartementen in Middelkerke ondersteunt Zero Friction de totale dienstverlening voor de afrekening van collectieve energie.

Lees meer...

Hierbij dient zowel het verbruik van warmte, water als elektriciteit afgerekend te worden aan de individuele bewoners. Maandelijks wordt het werkelijke verbruik afgerekend door middel van kostenverdeling en op basis van de maandelijkse binnenkomende energiefacturen.

Minder...

“We waren snel overtuigd door de gunstige prijs en de extra meetdata-inzichten die Zero Friction ons kan bieden. Met het softwareplatform zullen we opmerkelijke verbruiken of kosten meteen kunnen detecteren en oplossen. We zijn volop bezig met alle collectieve systemen van een slimme meter te voorzien, zodat ze op het Zero Friction platform aangesloten kunnen worden.”

Joris Van der Flaas, Expert duurzaamheid en technieken bij Zonnige Kempen

Lees meer...

Zonnige Kempen is de jongste sociale huisvestingsmaatschappij in Vlaanderen. Duurzaamheid zit in hun DNA, maar ook buiten de landsgrenzen nemen ze deel aan initiatieven om hun kennis rond duurzaamheid in sociale woningen te verspreiden. Lees hier het artikel over hun duurzame en circulaire projecten en ambities.

 Zonnige Kempen werkt hard aan het optimaliseren en digitaliseren van de collectieve energiesystemen in hun woningen. Zero Friction zal zorgen voor de afrekening aan de individuele bewoners en de integratie met het bestaande sociale huisvestingspakket  ‘Sociopack’.

Minder...

Hope maakt deel uit van Zorgcentrum Eclips. Zij hebben een nieuw gebouw met 42 assistentieflats en een kantine in Geraardsbergen waarbij de afrekening van de collectieve warmte en water gebeurt. Hierbij staat Zero Friction ook in voor de bepaling van de kostenverdeling voor de verschillende gemeenschappelijke ruimtes en kantine die geen aparte bemetering hebben.

Herbekijk webinar: Eenvoudige afrekening van collectieve stookplaatsen voor sociale huisvestingsmaatschappijen

In deze webinar getuigt William Nelissen van sociale huisvestingsmaatschappij ‘Cordium’ hoe zij dankzij Zero Friction een eenvoudige, automatische kostenverdeling van collectieve energiesystemen uit centrale stookplaatsen organiseren. 100% conform de nieuwe wetgeving voor sociale huisvestingsmaatschappijen.

Het verdelen van energiekosten uit collectieve stookplaatsen blijft voor heel wat sociale huisvestingsmaatschappijen een complex verhaal. Velen ervaren frustraties door steeds strengere verplichtingen vanuit de wetgeving en de behoefte van bewoners aan transparantie en snelle service. Genoeg van tijdrovende administratieve processen zoals verdelen van energiekosten en verwerken van verhuizingen? Herbekijk de webinar en ontdek hoe Zero Friction jou voorziet van een eenvoudige, automatische kostenverdeling.

herbekijk webinar
klant dienstverlener
klant warmteleverancier
Klant dienstverlener
Menu
Top GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner